Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) består av ungdom i alderen 13 til 19 år fra alle kommunene i Nordland. Organisasjoner som representerer ungdom i Nordland kan også delta.

UFT samles en gang i året og velger innstilling til et Ungdommens fylkesråd som skal følge opp saker på vegne av UFT. Medlemmene av Ungdommens fylkesråd oppnevnes formelt av fylkestinget.

UFT vedtar et ungdomspolitisk program, UNGplan. UNGplan legger føringer for Ungdommens fylkesråd sitt arbeid, og sier noe om hva ungdom i Nordland er opptatt av og ønsker av gjennomført politikk.

Ungdommens fylkesting 2019 ble arrangert i Bodø 25.-27. oktober.

Nytt Ungdommens fylkesråd ble valgt av fylkestinget i desember 2019.

Ungdommens fylkesråd 2019-2020