Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd er ungdommenes talerør, og uttaler seg i saker som gjelder ungdom i Nordland. Ungdommens fylkesting vedtar en innstilling av medlemmer til Ungdommens fylkesråd, og fylkestinget vedtar nytt Ungdommens fylkesråd.

Under fylkestinget i desember ble det valgt nye medlemmer til Ungdommens fylkesråd. Ungdommens fylkesråd består av 11 representanter.

Ungdommens fylkesråd hadde konstituerende møte 16. desember. Leder for Ungdommens fylkesråd i perioden 2019-2020 er Max Gårdvik Hoffman fra Nesna. Oda Regine Elvenes fra Sortland er nestleder.

Oversikt over medlemmer og kontaktinformasjon til Ungdommens fylkesråd finner du her.