Generasjonskonferansen 2019

Den digitale hverdagen - om å henge med, om å sette grenser, om hatprat og nettvett.

Ungdommens fylkesting, Nordland fylkes eldreråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland har gleden av å invitere til Generasjonskonferansen 2019 fredag 22. til søndag 24. mars 2019.

Konferansen er nå ferdig! Presentasjonene og annen informasjon om og ved innlederne finner du lengre ned i artikkelen.

Her finner du EVALUERINGSSKJEMA for konferansen! Vi håper at alle som deltok på konferansen tar tid til å svare. Det bør ikke ta mer enn 5 minutter!!

På www.nfk.no finner du en reportasje om konferansen

Konferansen arrangeres i Bodø, på Thon Hotel Nordlys.

Det er Ungdommens fylkesråd, Nordland fylkes eldreråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som er arrangør av konferansen.

Målgruppe for konferansen er medlemmer i kommunale medvirkningsråd (ungdomsråd, eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, mangfoldsråd).
 

Påmelding til konferansen.

 

Reisen til Bodø må dekkes av deltakerne selv, eller deltagernes kommuner/organisasjoner. Utgifter til opphold, bespisning og program dekkes av Nordland fylkeskommune mot egenandel/deltakeravgift. Egenandel/deltakeravgift er kr. 500,- per deltaker som bor i dobbeltrom og kr. 1000,- per deltaker som bor i enkeltrom. Deltakeravgift uten overnatting er også kr. 500,-.


Program for konferansen (per 18.03.2019). (PDF, 457 kB)

 

Deltakerliste (per 18.03.2019) (PDF, 342 kB)

 

 

 

På lenkene som følger finner du presentasjonene

Fredag 22.3.2019

 
 
 
Agnete Tjærandsen leverte en befriende digitalfri foredrag. Tøft! Dere må bruke hukommelse for å huske! Engasjementet, alvor og latteren bør gjør det enkelt! Takk til henne.
 
Lørdag 23.3.2019
Her kan du lese mer om Stopp Hatprat.
De skal ha kurs for ungdomsarbeidere og lærere i Narvik 3 - 6. juni 2019.
 
En engasjert Sumaya Jirde Ali snakket også uten PowerPoint.

 

Du kan lese om og laste ned brosjyren Vett på Nett her.

Og her finner du nettsiden www.vernmotovergrep.no

Søndag 24.3.2019

 

Mia Landsem vil ikke publisere sitt foredrag, og det respekterer vi. Du kan finne mye av informasjonen hun formidlet på Mia's Facebook side og på Mia's nettside
(repetisjon av navn er universell utforming for synshemmede som hopper fra lenke til lenke)

Takk for oss!

Vi vil gjerne takke for fin deltakelse fra engasjerte medvirkere fra hele fylket. Det er veldig fint å se at folk vender tilbake - noen av dere har vært med mange ganger! Er det noe du lurer på, eller om du har forslag til tema for generasjonskonferanse 2021 er det bare å ta kontakt.

For mer informasjon, kontakt:

Trine Grytøyr, rådgiver Ungdommens fylkesråd
E-post: trigry@nfk.no
Telefon: 93416075

Tone-Lise Fische, rådgiver Nordland fylkes eldreråd
E-post: tonfis@nfk.no
Telefon: 97523570

Nicholas Williams, rådgiver Rådet for likestilling av funksjonshemmede
E-post: nicwil@nfk.no
Telefon: 47819294