Planlagte saker til Nordland fylkesting

 

 

 

Tittel

Dato

Brønnøysund - Sauren og eventuelt opprettholdelse av tilbud

26.04.2021

Drift av Nordland Kunst og Filmhøyskole

26.04.2021

Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

 

Høring av forslag til endringer i akvakulturregelverket - Høringssvar

26.04.2021

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2022-2025

14.06.2021

Revidering av internasjonal strategi for Nordland fylkeskommune

06.12.2021

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Årsmelding 2020

26.04.2021

Tertialrapport 1 - 2021

14.06.2021

Tertialrapport 2 - 2021

18.10.2021

Valg av fylkesvaraordfører for perioden 6.april- 9.mai 2021

22.02.2021

Vedtak av Regional plan for klima og miljø

 

Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021 - oppdaterte driftsrammer og rebudsjettering av investeringsprosjekter

26.04.2021

Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022

06.12.2021

Årsmelding Nordland eldreråd 2020

22.02.2021

Årsregnskap og årsberetning 2020

14.06.2021

 

 

 

 

 

 

Side 1 / 1