Politiske saker før 1.mai 2008

For å få tilgang til politiske saker fra FØR 1. mai 2008 må du sende en e-post til Kristin Nilsen  med en beskrivelse av hva du leter etter.