Folkehelse

Nordland fylkeskommune har fått nye nettsider!
Gå direkte til Folkehelse og lokal samfunnsutvikling. 


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkesrådet i Nordland peker blant annet på brukermedvirkning og kompetanseheving som viktig i sitt innspill til regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025.

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilene for kommuner og bydeler. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass.

Administrasjonen i Nordland fylkeskommune har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess det siste året. Målet med omorganiseringen er å bygge en organisasjon som er bedre tilpasset nye krav og andre rammer.

Miljødirektoratet åpner for søknader om støtte til tiltak som kan gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene.
Søknadsfrist: 15. januar 2021.
​​​​​​Informasjon og søknadssenter