Helsefremmende barnehager

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling.


De anbefalte kriteriene vil forenkle implementering av ulike tiltak, det vil gjøre det lettere å definere resultatmål, og det vil gjøre evaluering av status og framdrift i arbeidet enklere. Veilederen utdyper og forklarer kriteriesettet. Den sier noe om ansvar og innhold og presenterer eksempler. Veilederen er ment å være dynamisk og vil bli oppdatert etter utprøving og innspill.

Samarbeidsparter

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, friluftsrådene, RKK og kommunene har det vært arbeidet godt over flere år med nettverksarbeid for barnehagene. Alle kommuner i Nordland har helsefremmende barnehager (og -skoler) med i samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid. 132 (av 326) barnehager har fått skiltet som markerer "Vi er en helsefremmende barnehage (PDF, 71 kB)", pr. 29.06.2018.

Kriterier og veileder

Plakat anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager (PDF, 577 kB)

Hefte med kriteriene og veileder (PDF, 5 MB)

Kravspesifikasjon kriterier (PDF, 229 kB)