Aktivitet og hvile i barnehagen

Kriterie 3: Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag

Aktiviteten i barnehagen må være variert og tilpasset alder og utvikling. Det vil være stor forskjell på de som enda ikke kan gå og de eldste som skal over på skole. Retningslinjene må derfor ses på som veiledende. Det er viktig med aktivitet inne og ute med vekt på motorisk utvikling. Fokus på de som trenger aktivisering mer enn de som naturlig er aktive og en lett blanding av styrt lek og egenorganisert aktivitet.

 

Et bevisst forhold til stillesitting og hvile er viktig. 

 

Et innbydende uteområde og bevisst bruk av nærområdet er et mål for mange barnehager. De voksne må være aktive og deltakende som rollemodeller for barna.

 

Kravspesifikasjon:

  • I løpet av en vanlig barnehagedag er det tilrettelagt for fysisk aktivitet i 90 minutter eller mer.
  • I løpet av en vanlig barnehagedag er barna fysisk aktive i 90 minutter eller mer.
  • Barnehagen har god observasjonspraksis for å kartlegge barnas aktivitetsmønster
  • Barnehagen har gode rutiner for å kartlegge motoriske ferdigheter.
  • Barnehagen har tiltak for de som deltar lite i lek og fysisk aktivitet