Hygiene i barnehagen

Kriterie 6: Barnehagen har fokus på god hygiene 

Barnehagen skal bidra til at barna får gode hygienevaner. Eksempel på dette er vask av hendene etter toalettbesøk, før matlaging og måltider.

 

Smittespredning skjer hovedsaklig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte. Det er vanskelig å unngå smittespredning helt på grunn av barns lek og generelle atferd. Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved å ha gode hygienerutiner. 

 

Kravspesifikasjon:

  • fokus på god hygiene før og under måltidene og etter måltidene.
  • Såpe (evt. spritdispenser) og papirhåndklær finnes ved alle håndvasker.
  • Det brukes engangshansker ved stell av blødende sår og neseblødninger.
  • Barnehagen har rutiner for varsling til smittevernlegen og foreldre/foresatte om utbrudd av eller hyppig forekomst av smittsomme sykdommer.