Arbeid med kriterier og forankring av helsefremmende arbeid i barnehagen

Kriterie 1: Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen

Alle barn i barnehager har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og barnas leke- omsorgs- og læringsmiljø.

 

Systematisk arbeid, forankring og medvirkning er suksessfaktorer i arbeidet med helsefremmende arbeid i barnehagen. Personalet må søke å få felles oppfattelse av hva som skal prioriteres, og det må settes av tid til arbeidet.

 

Kravspesifikasjon:

  • Helsefremmende arbeid er beskrevet i barnehagens vedtekter, årsplan og andre styringsdokumenter.
  • Barnehagen har en plan for prioritering, implementering og vedlikehold av kriteriesett for helsefremmende barnehager.
  • Ansvarsområder er prioritert og fordelt.
  • Selvevaluering gjennomføres årlig.