Arbeid med kriterier og forankring av helsefremmende arbeid i grunnskolen

Systematisk arbeid, forankring og medvirkning er suksessfaktorer i arbeidet med helsefremmende arbeid i skolene.  

Eksempler på forankringsarbeid i skolen

Her finner du eksempler på hvordan arbeide i kollegiet mot en felles forståelse og eksempel på rapporteringsskjema.

 

Systemrettet arbeid etter opplæringslovens kapittel 9a har 3 krav (PDF, 166 kB):

1 Systematisk arbeid - internkontroll etter § 9a-4

  • 1.1 Internkontroll
  • 1.2 Krav til dokumentasjon
  • 1.3 Faser i skolens systematiske arbeid

2 Involvering av elever og brukerorgan

  • 2.1 Involvering av elevene
  • 2.2 Involvering av brukerorganene
  • 2.3 Skolens informasjonsplikt og brukerorganenes uttalelsesrett

3 Krav til forsvarlig system