Medvirkning og samarbeid

Skolen skal sørge for at elevene har mulighet til å ha medvirkning og medbestemmelse gjennom elevrådet og skoleutvalget. Foreldre/foresatte sikres medvirkning gjennom klassemøter og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeid

Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon og gode rutiner.

I tillegg til samarbeid med elever og foreldre/foresatte vil det på enkelte områder være viktig å samarbeide med andre. Uteområdet er gjerne mer enn en skolegård, det kan derfor være lurt å samarbeide med andre som kan bidra med kompetanse, midler og annet. Skolehelsetjenesten er nevnt annen plass, men det er viktig at de involveres i undervisning og tilrettelegging som kan påvirke det fysiske og psykososiale miljøet.

 

Medvirkning

I høyremargen er det linket til nødvendige opplysninger og tips. Skolen skal ha aktiv medvirkning fra elever i utviklingen av skolens miljø og ulike tilbud. Klasseråd, elevråd og skolemiljøutvalg brukes aktivt i arbeidet. Elevenes helse, læringsmiljø og skoletrivsel bør være tema på foreldremøter og i foreldresamtaler.

Vi foreldre ønsker det beste for våre barn. Vi ønsker at de skal ha god helse og hverdager med lek, læring og trivsel. Vi ønsker at de skal bli voksne som lever gode liv, greier seg selv og bidrar til å bygge det samfunnet vi lever i. Ikke alle får dette ønsket oppfylt. Mange statistikker forteller om ti-tusenvis av barn og unge med tunge hverdager; 70 000 unge voksne deltar i sag hverken i utdanning eller arbeid.