Snakk om det - Psykisk helse i skolen

Skolen står i særstilling ved å være en arena som gir grobunn for svært mange psykisk helsefremmende faktorer. Gode sosiale nettverk og sosial støtte er helsefremmende. Det å mestre eget liv, finne mening og sammenheng i det vi gjør er bra for vår psykiske helse. Viktige beskyttelsesfaktorer mot utvikling av psykiske lidelser er sosial støtte, tilhørighet og mestring.

5 om dagen - 5 veier til bedre psykisk helse

Veileder til opplæringsloven § 9a (PDF, 262 kB)