Internkontrollsystem for miljørettet helsevern

Alle skoler og barnehager er pålagt å ha internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager har hjemmel i Lov om folkehelsearbeid og regulerer folkehelsearbeidet som skal gjøres i skoler og  barnehager. Utarbeidelse av dette styringsdokumentet er rektors ansvar.

Styringsdokumentet vil:

  • Sikre at regelverk og krav er tilstrekkelig kjent og forstått
  • Sikre at ansvar og oppgavene er definert og plassert
  • Sikre at de som skal utføre oppgavene har nødvendig kompetanse og ellers andre forutsetninger for å gjennomføre aktivitetene
  • Sikre at det er betryggende rutiner for forbedring dersom oppgavene ikke ivaretas som forutsatt

= skaper forbedringskultur

I eksempelet fra Rana kommune ("Andeby skole" i høyremargen) er det som står med blå skrift i kursiv forklaring til hvert kapittel, det som står med normal svart skrift er eksempel på hvordan det kan skrives i praksis.