Helsefremmende VGS

Fra skoleåret 2016/17 starter arbeidet med implementering av kriteriesett for helsefremmende vgs. Kriteriene er presentert for eksiterende organ/møteplasser som: rektorkollegiet, rådgiversamlingen, faglærersamlinger, miljøtjenesten, ombudene og helsesøstertjenesten. Det samarbeides nært med utdanningsavdelingen om utvikling av materiell og kurs.

 

I videregående skole arbeides det bra på mange områder. Det er utarbeidet tiltaksplaner for økt trivsel ved mange skoler. Frokostordningen var en suksess og videreføres, elev-og lærlingeombudet og mobbeombudet reiser til alle skolene og hjelper dem med å utvikle gode medvirkningsplaner, kantinenettverket fungerer godt og det har en viktig rolle i arbeidet med helsefremmende videregående skoler.

Med innføring av kriteriene mener vi at systemarbeidet med å nå nasjonale mål skal bli lettere for skolene.

Kriterier for helsefremmende videregående skoler - hefte (PDF, 10 MB)

Kravspesifikasjon helsefremmende videregående skoler (PDF, 230 kB)

Plakat med kriteriene A3 (PDF, 9 MB)

Følgende skoler har fått status helsefremmende vgs (PDF, 9 kB)