Bra mat for bedre helse

«Bra mat for bedre helse» er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvaner og matvarevalg. ​​Bra Mat-kurset er basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning og skal følge Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Bra Mat-kurset har som mål å være et kvalitetssikret tilbud for personer som ønsker å endre kostvaner for å forebygge sykdom eller leve bedre med diagnoser de allerede har fått. Kurset er laget slik at det passer inn i det som kan være en del av en høyrisikostrategi på kommunalt nivå, gjerne knyttet til en frisklivssentral. Kurset består av fem samlinger á 2 timer fordelt på 3 måneder. Det anbefales en gruppestørrelse på 5-10 personer. Prisen på kursene bør være lav, men ikke gratis. Kurset er basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning og tar utgangspunkt i «Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet» Det fokuseres på at små forandringer som holdes over tid, får stor betydning på sikt.


Kurslederkurs

Det er ønskelig at de som skal holde kurs har kurslederkurs for «Bra mat for bedre helse». Nordland fylkeskommune arrangerer kurslederkurs en gang per år.

Kurslederkurset varer to dager og går gjennom de nasjonale kostholdanbefalingene og kurskonseptet, samt at det gir en innføring i endringsfokusert veiledning. Kursledere kan være autorisert helsepersonell, ernæringsfysiologer, helsesøstre, kjøkkenfaglig personell, folkehelsekoordinatorer i kommuner, pedagogisk personell, ansatte i NAV, frisklivssentraler, Lærings- og mestringssentra eller helsestasjoner.

Hovedinnholdet i kurset er: betydningen av sunne matvarevalg, «fem om dagen», regelmessige måltider, porsjonsstørrelser, varedeklarasjoner, vann som tørstedrikk, kostfiber, salt og sukker, fettkvalitet, samt praktiske øvelser og matlaging. Det er utviklet en rekke verktøy til bruk i undervisningen og til planlegging av kursøktene. Presentasjoner, faktaark og kurslederhefte ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.