Fiskesprell i Nordland

Klikk for stort bilde

Det er viktig at mattilbudet i barnehagen og skolen er sunt og godt. Fiskesprells kurs for ansatte er et bidrag til å følge opp myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 

Søk om kurs her


Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram med mål om økt sjømatkonsum blant barn og unge. Virkemidlene er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi de unge gode smakserfaringer.

Fiskesprell er et gratis dagskurs. Gjennom Fiskesprell får ansatte i barnehager og SFO-enheter råd og tips om hvordan sjømat kan tilberedes og presenteres på barnas premisser. Appellerende materiell skal friste barna til både å kokkelere selv og smake på resultatet.

Første del av dagen er teori om ernæring og gjennomgang av "Retningslinjer for kostholdet i barnehager", andre del er praktisk utprøving av fisk og sjømat med tips og oppskrifter tilrettelagt for barn. Tema for kursene er: Fiskesprell, nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og Fem om dagen-barnehage.

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge. Tiltaket er basert på, og i tråd med, Helsedirektoratets kostråd. Fiskesprell i Nordland er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune, og driftes av Nordland fylkeskommune.