Kantinenettverk - videregående skoler

Kantinenettverket ble etablert i november i 2010. Nettverket møtes 1-2 ganger i året. Målet er at kantinene skal servere mest mulig mat i tråd med nasjonale anbefalinger gjennom å utvikle strategier og å dele erfaringer. 

Arbeidsoppgaver

  • Utvikling av innkjøpsavtaler med fokus på mat i tråd med "Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet"
  • Samarbeid om holdningsskapende arbeid
  • Erfaringsutveksling
  • Menyplanlegging
  • Kompetanseheving innen ernæring

Elevene skal stimuleres til å velge sunn mat - Det skal være lett å velge sunt