Bo- og nærmiljø

IMG_8351-arena.png

Mål: Alle innbyggere i Nordland skal ha trygge, attraktive og helsefremmende bo- og nærmiljø.

I arbeidet med å forme de sunne arenaer i dagliglivet er utviklingen av helsefremmende barnehager, skoler og arbeidsplass viktig. I tillegg må våre bo- og nærmiljø planlegges og tilrettelegges på en slik måte at en aktiv og sunn livstil fremmes. Kvaliteter i befolkningens fysiske bo- og nærmiljø påvirker trivsel og trygghet, og dermed graden av fysisk aktivitet og sosial deltakelse.

Det å etablere trygge nærmiljøer, godt psykososialt miljø på skoler og arbeidsplasser og et fleksibelt arbeidsliv, er også viktig i forebygging av psykiske helseproblemer.