Bolig

Helsen vår påvirkes av mange faktorer. En god og trygg bolig i et godt nabolag, spiller positivt inn på trivsel og helse. Bolig er et grunnleggende velferdsgode og skaper i tillegg en viktig forutsetning for å delta i arbeids- og samfunnslivet. Alle bør ha en bolig tilpasset individuelle behov.