Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid

Et av målene i Nordland fylkeskommunes folkehelsearbeid er å fremme bevissthet og handlingsberedskap om sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende tiltak i Nordland.

Skader og ulykker er et betydelig helseproblem i alle aldersgrupper. På landsbasis krever hvert år 500.000 ulykkesskader medisinsk behandling, 50.000 skader krever sykehusinnleggelse, 1800 personer mister livet som følge av ulykker og 36.000 får varig mén. Ulykker er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er betydelige.

 

Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende tiltak kan iverksettes på flere arenaer: i barnehager og skoler, i fritid og trafikk, i arbeidsliv, hjem og i nærmiljø. Godt skadeforebyggende arbeid gir rask og dokumenterbar effekt.

 

Kommunene i Ofoten i Nordland gjennomførte i perioden 2013-2015 en pilot for prosjektet "Trygg i Nordland", utviklet av Norsafety. Les mer om prosjektet her (PDF, 2 MB).