Tilrettelegging for fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan forebygge og behandle ulike diagnoser og tilstander. Helsegevinstene ved å være i regelmessig fysisk aktivitet gjelder for alle aldersgrupper. Tilrettelegging av aktivitets- og rekreasjonsområder er viktig for organisert og egenorganisert aktivitet.

Nordland fylkeskommune har mange og sterke samarbeidsparter på området fysisk aktivitet, har kunnskap om hvor de største potensialene for økt fysisk aktivitet ligger, og har mulighet gjennom fylkeskommunens egen politikk og virkemiddelbruk å påvirke utviklingen.