Forankring av folkehelsearbeidet

Klikk for stort bildeMål: Folkehelsearbeidet i Nordland skal drives langsiktig, målrettet og helhetlig gjennom god politisk, administrativ, planmessig og økonomisk forankring.

Flere aktører har gjennom egen virksomhet lenge arbeidet både helsefremmende og forebyggende. Det helhetlige og tverrsektorielle folkehelsearbeidet er som eget kunnskapsbasert arbeids- og politikkområde ennå likevel en ny utfordring i regional og lokal offentlig forvaltning. Arbeidsområdet befinner seg fortsatt i en etablerings- og utviklingsfase både for kommunene og fylkeskommunen. 

God forankring av folkehelsearbeidet er viktig for å sikre fundamentet som politikk og handling må bygge på. Arbeidet må drives målrettet, systematisk og kontinuerlig over lang tid for å lykkes.