Verktøy i planarbeidet

 

Helse i plan

Medvirkning

Helsekonsekvensutredninger

Erfaringsfylkeprosjektet

Østfold fylkeskommune gjennomførte i 2014/2015 et prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet for å utvikle og teste ut helsekonsekvensvurderinger i politisk saksbehandling. Helsekonsekvensvurderinger er en kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan brukes til å vurdere en politikk, strategi, program eller prosjekt i forhold til potensielle konsekvenser for helsen i en befolkning, og fordelingen av disse virkningene i befolkningen. Helsekonsekvensvurderinger er dermed et virkemiddel for å ivareta helsehensyn i alle sektorer og er et ledd i arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse.

Resultater fra prosjektet kan lastes ned her: Resultater fra erfaringsfylket (Østfold fylkeskommune)