Frivillighet

Klikk for stort bilde

Frivillig sektor er en viktig bidragsyter til Nordlandssamfunnet og er viktig for at Nordland skal være et godt samfunn der folk har lyst til å bo. Nordland fylkeskommune skal stimulere til en robust og mangfoldig frivillig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune har lange tradisjoner for samarbeid med frivillig sektor. Samarbeidet skal ivaretas, samtidig som det må tilpasses og gjenspeile de endringer som skjer innenfor frivillig sektor og de oppgaver fylkeskommunen til enhver tid har.