Webinarer og foredrag - Folkehelseuka 2020

Det er gratis å delta på alle webinarer og foredrag.

Mandag 7. september kl. 12:00
"Sterk hjerne med aktiv kropp"
v/ Ole Petter Hjelle

Ole Petter Hjelle har doktorgrad i hjerneforskning. I sine foredrag om hjernen gir han deg tilgang på fascinerende og utrolig kunnskap. Du kan lære mer om hvordan du skjermer deg mot ytre krefter og hvordan de påvirker oss. Eller hvordan du kan skape positive endringer i livet, ved å stimulere og ta enda bedre vare på hjernen din.

Ole Petter gir en innføring i vår fantastiske hjerne og forklarer hvorfor fysisk aktivitet er det beste du kan gjøre for å holde ditt viktigste organ i form.

Varighet: 12:00-13:00, inkludert spørsmål på chat.
Foredraget vil være tilgjengelig frem til 6. Oktober.


Tirsdag 8. september  kl 12:00   
«Et trygt og godt skole- og oppvekstmiljø krever at alle bidrar»
v/ Lasse Knutsen, Mobbeombud, Nordland fylkeskommune

Varighet: ca 30 minutter
Foredraget vil være tilgjengelig på denne nettsiden til 1. oktober.


Onsdag 9. september kl. 18:00    
“Økt deltakelse og inkludering”
v/ Frivillighet Norge

I arbeidet med Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke utfordringene til frivilligheten i Nordland. En av utfordringene som utpeker seg er rekruttering av nye medlemmer, herunder inkludering av grupper som ikke deltar i frivillig arbeid i dag.

Varighet: 1 time, inkludert spørsmål.


Torsdag 10. September kl. 12:00    
«Alkoholbruk blant unge i Nordland – omfang og strategier for forebygging»
v/ Kent Ronny Karoliussen, KoRus-Nord

UngData-undersøkelsen viser blant annet at Nordland sammen med Trøndelag ligger på topp når det gjelder andelen unge i grunnskoleelever som drikker alkohol. Hele 15 % av elevene på 10. Trinn sier også at de får lov til å drikke alkohol av sine foresatte. Foresatte sine holdninger og normer til bruk av alkohol har stor betydning for ungdommene sin atferd, og kunnskapsspredning av tilknyttet perspektivet om viktigheten av å fremstå som positive rollemodeller må derfor prioriteres.  

Varighet: ca 30 min.
Foredraget vil være tilgjengelig på denne nettsiden fra 10. september og frem til 1. november.


Fredag 11. September kl. 12:00      
«Mat og vekt»
v/ Tine Mejlbo Sundfør, Synergi helse
Klinisk ernæringsfysiolog og doktorgrad i ernæring, forsker og forfatter.

Kostholdet er viktig både for å fremme normal vekst og utvikling, god helse og forebygge sykdommer som har sammenheng med kostholdet. Kostholdet i Norge har generelt utviklet seg i en positiv utvikling, men det er fortsatt en del ernæringsmessige utfordringer. Forbruket av grønnsaker, frukt og bær øker, men bare drøyt 20 prosent av befolkningen spiser den anbefalte mengden. Tilsvarende viser nasjonale kostholdsundersøkelser av bare omlag en fjerdedel av befolkningen følger kostrådet for mengde fullkorn. Inntaket av mettet fett, salt og sukker er fortsatt vesentlig høyere enn anbefalt. Kjøttforbruket øker samtidig som fiskeforbruket synker. Det er en klar sosial gradient knyttet til kostholdsvaner og denne er tydelig allerede fra barne- og ungdomsårene. Måltidet er også en viktig arena for å lage gode relasjoner og derigjennom styrke psykisk helse.

Varighet: 1 time, inkludert spørsmål.
Foredraget vil være tilgjengelig frem til 11. oktober.
PDF av presentasjonen (PDF, 2 MB).