Samarbeidsorgan

Helsedirektoratet ønsker at fylkeskommunene som mottar midler etablerer et samarbeidsorgan bestående av bl.a. forsknings- og kompetansemiljøer. Dette skal bidra til at tiltak og metoder som utvikles er kunnskapsbaserte.

Samarbeidsorganet i Nordland består av: