Samling - Februar 2020

Programkommunene og øvrige kommuner var samlet til seminar med temaene evaluering, statistikk, arbeid med FN’s bærekraftsmål og folkehelse i planlegging.

Programmet inneholdt blant annet innslag fra Helsedirektoratet, Nordlandsforskning og Universitetet i Tromsø.
Seminarets siste økt ble arrangert i samarbeid med KS Nord i forbindelse med KS sin årlige strategikonferanse. Gustav Weiberg-Aurdal fra KS sin avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering informerte om det nylig utviklede verktøyet «Utenfor-regnskapet». Verktøyet er en budsjettøkonomisk modell som beregner lønnsomheten av å investere i forebyggende tiltak.

"Et systematisk folkehelsearbeid"  (PDF, 317 kB)
v/ Kjersti Engeseth, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

"Folkehelse i planlegging" (PDF, 2 MB)
v/ Heidi Fadum, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

"FN's bærekraftsmål i lokal og regional planlegging" (PDF, 3 MB)
v/Aase Kristine Lundberg, seniorforsker, Nordlandsforskning

"Narvik kommune's arbeid med FN's bærekraftsmål" (PDF, 4 MB)
v/ Hilde Degerstrøm, kommuneplanlegger, Narvik kommune 

"Hvordan evaluere?" (PDF, 4 MB)
v/ Monica Martinussen, Leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak RKBU Nord/UiT

«Statistikk uten tårer" (PDF, 3 MB)
v/ Monica Martinussen, Leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak RKBU Nord/UiT

«Utenforregnskapet .- Det lønner seg å investere i mennesker» (PDF, 6 MB)
v/ Gustav Weiberg-Aurdal, KS Forskning, innovasjon og digitalisering