Oppstartssamling - august 2019

Mai 2019 ble fem kommuner etter søknad tatt inn i prosjektet: Bindal, Bodø, Dønna, Sømna og Vestvågøy.

Oppstartssamlingen ble avholdt i august, og intensjonen var at deltagende kommuner skulle få presentere, informere og motta veiledning og synspunkter tilknyttet sine prosjekter. Samtidig ble det gitt mulighet til å diskutere videre samarbeid med ulike inviterte kunnskaps- og kompetansemiljøer.

"Intern evaluering - et redskap for læring og kvalitetsforbedring (PDF, 763 kB)"
v/ Bergliot Baklien, tidligere forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Presentasjon av Kilder til livskvalitet - program for folkehelsearbeid i kommunene (PDF, 2 MB)
v/ rådgiver Nina Skille og rådgiver Ronny Olsen, Nordland fylkeskommune

"Bindalsbarn- og ungdom - med vind i seglan (PDF, 2 MB)"
v/ folkehelsekoordinator Rønnaug Helstad og helsesøster Marit Johansen

"Trygge, tydelige og mestrende foreldre i Bodø kommune (PDF, 684 kB)"
v/ Grete Willumsen, enhetsleder BFR

"Sunnhet i hver innbygger (PDF, 530 kB)" - Dønna kommune
v/ rådmann Tor Henning Jørgensen og folkehelsekoordinator Christine Dahl

"Robust oppvekst?" (PDF, 3 MB)- Sømna kommune
v/ folkehelsekoordinator Marianne Grøttheim og ledende helsesøster Berit Sund

"En god ungdomstid skaper vi sammen (PPS, 10 MB)" - Vestvågøy kommune
v/ folkehelsekoordinator Nora Warhuus Samuelsen