Kontakt fylkesveg

Kontakt fylkesveg

Vegtrafikksentralen – døgnet rundt

Vil du varsle oss om trafikkfarlige situasjoner, for eksempel oversvømmelser eller gjenstander i vegbanen? Ring Vegtrafikksentralen (VTS) på telefon 175. 

Lurer du på om vegen er stengt eller kolonnekjørt? Sjekk trafikkmeldingene på www.175.no eller ring VTS på telefon 175. 

 

Fylkesvegadministrasjonen

Har du informasjon om forhold som kan være en fare for trafikken? Ring Vegtrafikksentralen (VTS) på telefon 175. VTS er bemannet døgnet rundt. 

Andre henvendelser? Send e-post til post@nfk.no eller ring sentralbordet på 75 65 00 00. 

Ledelsen i fylkesvegadministrasjonen: 
Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal 
Seksjonsleder vegdrift, Lars Petter Kaski
Seksjonsleder vegutbygging, Christian H. Forsmo
Seksjonsleder plan og forvaltning, Kjell Sture Trymbo 

Besøksadresser

Felles postadresse for alle lokasjonene:

Nordland fylkeskommune
Postboks 1485
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøks-/pakkeadresser 

Bodø:
Nordland fylkeskommune
Moloveien 16 (4. etasje)
8003 Bodø

Narvik:                                 
Nordland fylkeskommune     
c/o Statens vegvesen             
Rombaksveien 47                   
8517 Narvik                            

Sortland:                              
Nordland fylkeskommune        
c/o Statens vegvesen            
Markveien 36                       
8405 Sortland 
                       
Leknes:
Nordland fylkeskommune
c/o Statens vegvesen
Storgata 86
8370 Leknes

Oppeid:
Nordland fylkeskommune
Marie Hamsunsveg 28
8294 Hamarøy

Mo i Rana: 
Nordland fylkeskommune
Nordre gate 10
8622 Mo i Rana

Mosjøen:                                
Nordland fylkeskommune     
c/o Statens vegvesen              
Ytterøra 22                              
8656 Mosjøen