Film og teater

Klikk for stort bilde

Vi ønsker å bidra til å utvikle gode forutsetninger for et sterkt og konkurransekraftig film-  og scenekunstmiljø i landsdelen. 

Gjennom etableringer som Filmfond Nord AS som eies av Nordland fylkeskommune Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune, viser fylkeskommunen politisk vilje til å satse på film. Det gis tilskudd til film gjennom filmfondet.

I samarbeid med Figurteateret i Nordland har kompaniet Théâtre Incliné laget utviklet forestillingen Nordicité som de skal turnere landsdelen med.


To priser for beste forestilling til den norsk-franske forestillingen Aske, produsert i Stamsund.