Arealplanlegging

Klikk for stort bilde

 

 

Plan- og bygningsloven er en viktig lov innen kulturminneforvaltningen.

Gjennom arealplanleggingen gjøres beslutninger om bruk og vern som er avgjørende for ivaretakelsen av kulturminner og kulturmiljøer.

 

 

Klikk for stort bilde