Kunst

Klikk for stort bildeGatekunstprosjektet/Street art, Bodø 2016Ansvaret for visuell kunst i Nordland fylkeskommune ligger hos seksjon kunst og kulturformidling. Vi er rådgivende innenfor fagområdet internt og eksternt. 

Ansvaret for visuell kunst i Nordland fylkeskommune ligger hos seksjon kunst og kulturformidling. Vi er rådgivende innenfor fagområdet internt og eksternt.
 
Innenfor visuell kunst er det ulike støtteordninger som aktører i Nordland kan søke. Vi utvikler også egne prosjekter i form av utstillinger, seminarer og andre formidlingsprosjekter.


Vi følger opp kunstinstitusjoner som inngår i den nordnorske kulturavtalen og andre kunstinstitusjoner i Nordland som mottar fylkeskommunalstøtte, og bidrar aktivt med rådgivning til aktører i Nordland.

Vi følger opp det internasjonale samarbeidet gjennom Barentskult og legger til rette for norsk-russisk kultursamarbeid, og er koordinator for Nordland i A-I-R Barents, et mobilitetsprogram mellom Nord-Norge og Nordvest Russland. Vi utvikler Nordland kultursenter til et sted for opphold for internasjonale kunstnere (prøveordning f.o.m. 2014).

Seksjonen har ansvaret for oppføring av prosjekter til Skulpturlandskap Nordland, samt vedlikehold og formidling, les mer om dette prosjektet på nettsidene til Skulpturlandskap Nordland.

Vi koordinerer oppgaven med utsmykkinger til offentlige bygg i fylkeskommunal eie. Ved bygging av nye bygg avsettes en sum til kunstnerisk utsmykking. Disse utføres i flere tilfeller med statlig støtte fra KORO.

Seksjonen for kunst og kulturformidling har også ansvaret for innkjøp av kunst til Nordland fylkeskommune og gjør innkjøp fra gallerier og kunstnere i landsdelen, som siden får plassering i et av våre bygg.

Kontakt med kunstfaglige miljøer i inn- og utland er en viktig del av utviklingsarbeidet innen visuell kunst.

Nordland fylkeskommune har som målsetting at Nordlands innbyggere skal ha tilgang til samtidskunst og at det skal være attraktivt å jobbe som kunstner i fylket.