(16.02.2021)

 Vannområdekoordinatorene og Driftsassistansene i Nordland inviterer til webinar den 10. og 11. mars for saksbehandlere med avløp som arbeidsområde. 

(26.05.2020)

Driftsassistansen planlegger nå for 2021, da vi håper det vil være mulig å gjennomføre arrangement til neste år.

(17.03.2020)

Norsk Vann vil påpeke viktigheten av at alle ansatte i vannbransjen i disse dager er ekstra opptatt av å følge HMS-rutinene og sørge for god hygiene og å unngå smitte.

Vann- og avløpssektoren er én av 15 samfunnskritiske oppgaver som landets innbyggere er avhengige av. Alle som nå jobber på vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og med ledningsnett må være veldig oppmerksomme på å rette seg inn etter de generelle kravene og rådene for HMS. Ubehandlet avløpsvann og avløpsslam vil alltid inneholde smittestoffer som det er viktig å beskytte seg mot.

(13.03.2020)

  Et tidligere ukjent koronavirus  har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Smittemåten til det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring (feces). Mange lurer derfor på hvordan vannbransjen skal forholde seg til det pågående utbruddet.

(10.02.2020)

DETTE ARRANGEMENTET ER NÅ AVLYST. Driftsassistansen ordner med kansellering av de hotellrom som var booket gjennom den elektroniske påmeldingen. 

 

(10.02.2020)

Her finner du foredragene fra fagsamlingen i januar. På høyre side ligger lenker til utstillerfirmaer og foredragsholdere. 

.

(19.11.2019)

 En tredjedel av alle mennesker - 2,3 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. 

(22.05.2019)

Norsk Vann har gått sammen med Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet om å tilby et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann og avløpsbransjen.

(22.03.2019)

Hva er verdens vanndag? Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. 

 

(03.01.2017)

Fylkestinget vedtok Program Bedre Vann den 5. desember 2016 .