Om Driftsassistansen

Nordland fylkeskommune tok i 1998 initiativ til å etablere Driftsassistanse Vann i Nordland. Resultatet av dette ble etablering av Driftassistanse Vann og Avløp (VA) i Nordre Nordland i 2000, ved ansettelse av en prosjektleder.

Driftsassistansen er et medlemsbasert samarbeidsorgan mellom kommunene i nordre Nordland og Nordland fylkeskommune. Ordningen er finansiert gjennom medlemskontingent fra kommunene, og tilskudd fra fylkeskommunen. Prosjektleder er ansatt i Nordland fylkeskommune.

Driftsassistansen er medlemsstyrt gjennom årsmøtet, som består av alle medlemskommunene. Styret er valgt av årsmøtet, og leder Driftsassistansen mellom årsmøtene. Det er nedfelt vedtekter for Driftsassistansen.  Last ned vedtekter for Driftsassistansen her. (PDF, 60 kB)

Driftsassistansen skal bidra til:

  • At vannforsynings – og avløpsanlegg bygges og drives i tråd med lover/forskrifter og at de beste faglige løsninger velges, og ut fra behovet for pålitelig vannforsyning til både næringsvirksomhet og befolkningen forøvrig. Driftsassistansen er pådriver for dette gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.
  • Best mulig felles utnyttelse av ressurser innenfor VA-sektoren i medlemskommunene.
  • Kompetanseheving gjennom å arrangere kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekter. Det kan også organiseres teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings – og avløpsanleggene.

Tilbake til forsiden

 

Klikk for stort bilde