Folkemøte - Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna er ute på høring fram til 16. februar. I den forbindelse arrangeres det et felles folkemøte for Vefsn, Grane og Hattfjelldal i rådhuset på Trofors kl. 19:00 den 22. januar. Alle er velkomne!

Det er det mulig å gi innspill til planen fram til 16. februar.

Alle dokumenter til høringen kan lastes ned ved å følge denne linken: http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=141&AId=29855

 

Planforslaget består av fire deler:
Del I - Planbeskrivelse med konsekvensutredning og vurdering iht naturmangfoldloven
Del II – Plankart
Del III - Retningslinjer og bestemmelser
Del IV – Handlingsprogram

På nettsiden kan man også lese alle mottatte innspill og kunnskap benyttet i planarbeidet. Det meste av kunnskapen og innspillene er geografisk stedfestet og har blitt samlet i en egen kartportal som også ligger på nettsidene. Denne er åpen for alle.

 

Alle berørte parter oppfordres til å komme med skriftlige innspill til planforslaget innen 16. februar. Dette kan gjøres enten e-post til: post@nfk.no, eller per post til: Nordland fylkeskommune, Enhet for plan- og miljø, 8048 Bodø. Merk: «Innspill Regional plan for Vefsna».

Klikk for stort bildeStillelva Foto Hanne Lykkja.jpg Hanne Lykkja, Aurland Naturverkstad

 

For spørsmål, eller ønske om en trykt kopi av planforslaget, kontakt:

Plan og miljøleder Dag Bastholm, db@nfk.no, 75 65 05 96
Rådgiver Håkon Roald, hakon.roald@nfk.no, 75 11 13 17