Vindkraft

Klikk for stort bilde

Regional plan om vindkraft i Nordland 2009-2021 ble vedtatt i 2009. Planen utrykker regional politikk for utbygging av landbasert vindkraft. Denne skal legges til grunn av utbyggere, kommuner og regionale- og statlige myndigheter for en videre satsing på vindkraft.

 

I planen er planlagte landbaserte vindkraftverk i Nordland vurdert opp mot kunnskapen i fagutredningene. Fylkestinget i Nordland har vurdert de forskjellige vindkraftprosjektene og plassert dem i tre kategorier ut fra antatt konsekvens for miljø og samfunn.

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft