Utvikling av kommunale turruteplaner i Nordland

Helletristning på Tømmernes i Hamarøy - Klikk for stort bilde

 

Gjennom prosjektet Kommunale turruteplaner vil kommunene skaffe seg en bedre og mer detaljert oversikt over hvilke turruter de ønsker å satse på – både med tanke på tilrettelegging for egen befolkning og for besøkende. Gjennom en slik gjennomgang vil muligheten til, og noen steder nødvendigheten av, å kanalisere ferdsel i sårbare områder blir viktige vurderinger. En turruteplan er mer enn kun vandring, den omfatter også sykkel, padling, klatreruter etc.

 

Kommunale turruteplanene er tenkt gjennomført i samarbeid med både frivilligheten og reiselivet i kommunene. Med fokus på å øke aktivitetsnivået i befolkningen, og en økende trend om aktive opplevelser i reiselivssammenheng, øker behovet for mer målrettet tilrettelegging og kanalisering av ferdsel.

 

Kommunale turruteplaner vil synliggjøre og konkretisere behovet for ulike typer og nivå av tilrettelegging. Videre vil de gi en større forutsigbarhet og bedre oversikt over ansvarsfordelingen på vedlikehold og drift av infrastrukturen for friluftslivet. Det blir tydeligere for alle parter hvem som har ansvar for hva, og det blir enklere å samarbeide mellom offentlige, frivillige og andre aktører.

 

Det er de regionale friluftsråd som koordinerer og leder arbeidet, i samarbeid med lokale arbeidsgrupper i hver kommune.

 

Kun 20 prosent av Nordlands befolkning oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om en halvtimes daglig fysisk aktivitet. Vi vet at friluftsliv og naturopplevelse fremmer både fysisk og psykisk helse. En befolkning med god helse er en viktig grunnpilar i utviklingen av Nordlandssamfunnet.