Turskiltprosjektet - det skal merkes i hele landet!

Klikk for stort bilde

Friluftsliv er sentralt i folkehelsearbeidet i Nordland. Tiltaket med å skilte og merke turstier- og løyper i alle fylkets kommuner er både forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende! Friluftsliv er også et viktig temaområde for reiselivssatsingen. Folk som besøker Nordland kommer for nettopp naturopplevelse. Med felles maler og gjennomgående merking og skilting blir det enklere å finne de fine turene.  

 

Samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Nordland fylkeskommune har inngått samarbeid med Gjensidigestiftelsen om en satsing på skilting av turstier og -løyper i Nordland. Det er særlig fokus på stier og løyper i nærheten av der folk bor. Skiltingen skal følge malene i Merkehåndboka.

Hvem kan søke?

1) Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv.) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.

2) Interkommunale friluftsråd.

3) Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) el. et interkommunalt friluftsråd (kategori 2).

 

Najonalt prosjekt

Prosjektet er nasjonalt ved at samtlige fylkeskommuner har inngått avtale med Gjensidigestiftelsen. Det er etablert en nasjonal styringsgruppe der Gjensidigestiftelsen er representert med 3, fylkeskommunene er representert med 3 (Hordaland, Hedmark og Nordland) og frivillig sektor er representert med 3 (Friluftsrådenes landsforbund (FL), Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo) og Den norske turistforening (DNT)).

 

Retningslinjer

Det er laget felles, omforente retningslinjer som følger utlysingen av midler i de respektive fylkeskommunene. I Nordland har vi en egen tildelingsgruppe, en rådgivende gruppe som skal bistå fylkeskommunen i å gå gjennom de innkomne søknadene. I denne deltar 1 representant fra hver av FNF (v/styremedlem for turistforeningene) og Friluftsrådene i Nordland, 1 representant fra Gjensidigestiftelsen v/regionkontakt nord, samt reiselivsansvarlig og friluftslivsansvarlig i fylkeskommunen.  
 

Kom i gang