Klima

Klikk for stort bilde

Klimautfordringene må møtes med et bredt spekter av politiske tiltak. Nordlandssamfunnet må tilpasse seg et endret klima, samtidig må vi å redusere utslippene av klimagasser. Ingen kan gjøre alt, men det er en viktig erkjennelse at alle kan og må gjøre noe.

Revisjon av regional plan klimautfordringer i Nordland

Regional plan - Klimautfordringer i Nordland er under revisjon. Det er utarbeidet planprogram for revisjonen. Planprogrammet beskriver formålet med revisjonen, viktige tema for revisjonen og hvordan revisjonen skal gjennomføres.

Se forslag til revidert klimaplan som er på høring og gi innspill her

Andre relevante dokumenter:

Fylkeskommunens klimabudsjett for egen virksomhet

Klimabudsjettet er et viktig verktøy i arbeidet med redusere klimagassutslippene våre. Det viser oss omfanget av utslippene og potensielle måter å gjøre kutt i utslippene på. Klimabudsjettet er sektorovergripende og gjelder all fylkeskommunal virksomhet.

Regional klima- og energiplan

Fylkeskommunen har utarbeidet Regional plan - Klimautfordringene i Nordland  for å møte klimaendringene både med utslippsreduserende tiltak og tiltak for å tilpasse samfunnet til de endringene som kommer. Planperioden er 2011-2020. 

Tilskudd til klima- og energitiltak

Ulike tilskuddsordninger for klima- og energitiltak. Her kan kommuner, bedrifter og private aktører få støtte i klimaarbeidet.

Klima- og energiplanlegging

Her kan du finne nettsider om klimautfordringer og nettsider til veiledning og inspirasjon i klimaarbeidet. Her finner du link til Klimaprofil Nordland og kan laste ned rapporten "Analyse av forventede klimaendringer i Nordland"