Klimapartnere Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune er med i det nasjonale nettverket Klimapartnere. Dette er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter med felles mål om gå i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Nettverket ble etablert i Arendal i 2009 og har i dag et bredt spekter av partnere i hele landet.

Hvorfor Klimapartnere?

Ved å bli klimapartner bidrar din virksomhet og tar ansvar i det grønne skiftet. Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap og partneres grønne forretningsideer og beste praksis.

Et av de viktigste suksesskriteriene våre er samhandling og dialog. Gjennom samarbeid med partnere fra hele landet og fra ulike fag, bransjer og sektorer, skaper vi et nettverk som sammen går i front for å finne og utvikle gode, fremtidsrettede løsninger for grønn næringsutvikling. Dette gjør vi ved å arbeide i et landsdekkende samarbeid etter felles metode og overordnede strategi for å optimalisere verdien av partnerskapet.

Samhandling og dialog er suksesskriteriet for klimapartneres verdiskaping der partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger.

 

Som klimapartner bidrar din virksomhet til å:

 • skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransjer, sektorer og fag
 • innhente og sammenstille data til klimaregnskap
 • øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko
 • være en koblingsboks for problemløsing og bidra til etablering av fyrtårnprosjekter i og mellom virksomheter

 

Hvilke metoder jobber Klimapartnere etter?

Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling.

 

Inngåelse av partneravtale forplikter å:

 • forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 • arbeide systematisk med miljøstyring
 • gjennomføre årlig klimaregnskap
 • betale årlig kontingent
 • være miljøsertifisert

 

Alle Klimapartnere utfordres til å:

 • forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • etablere minst ett fyrtårnprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling
 • bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)

 

Organisering

Klimapartnere er organisert som selvstendige prosjekter i hver region og eies av de respektive fylkeskommunene. Hver region har egen leder og styringsgruppe med partnere fra regionen.

Finansieringen av Klimapartnere skjer delvis via tilskudd fra fylkeskommunen og via kontingenten fra partnere. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. De siste årene har Klimapartner fått Klimasatsmidler både til det nasjonale arbeidet og for enkeltregioner.

 

Slik blir du Klimapartner på 1-2-3

1.

Ta kontakt med oss

 

2.

Skap forankring internt i virksomheten

 

3.

Signer partneravtale med oss

Vil du har mer informasjon om hvordan du og din virksomhet eller aktør blir Klimapartnere, kan du kontakte prosjektleder i Klimapartnere Nordland Magnus Pedersen eller lese mer på klimapartnere.no