Olje og gass i Nordland

Klikk for stort bilde

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø, vil ha forutsigbarhet for den kraftforedlende industrien, og vil ha en gjennomgang av industritariffavtalen som helhet.

Det et stykke norsk industrihistorie som nå skrives, når Aasta Hansteen-plattformen er på vei til sitt bestemmelsessted 300 km vest for Bodø på nordlandskysten.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Forprosjekt skal kartlegge behovet for et testsenter for maritim teknologi i Sandnessjøen.

 

 

Nordland fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Aker BP som skal bidra til å sikre lokale ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten fra Skarv og sokkelen utenfor Nordland.

 

 

- Regjeringen bør lære av Storbritannias statsminister Theresa May. Også Norge trenger en ministrer som jobber med framtida for industrien. 

Studiet skal kartlegge potensialet for regionale leveranser i tilknytning til subsea aktiviteter i Nordland.