Fiskeri og havbruk

Klikk for stort bilde

 

Sjømatnæringen er en av de viktigste næringene i Nordland. Nordland fylkeskommune jobber med å utvikle sjømatnæringen, samt at vi har forvaltningsansvar innenfor akvakultur, undervisningskvoter og jakt på kystsel.

Auksjon av tillatelser i akvakultur

Den 18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

Søknadsskjema for unntaksvekst 2021-2022 er klart. Søknadsfristen er 1. mars 2021, og søknad skal sendes til Mattilsynet. Søknadsskjema og veileder for unntaksvekst 2021-2022 finnes her:

Fiskeridirektoratets nettsider

Nå er registreringsskjema som budgiver for akvakulturtillatelser gjennom auksjon åpnet. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at auksjonen skal holdes i august.

Fylkesrådet vil ha strengere regler for turistfiske.

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020.

 

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) er sterkt bekymret over omfanget av fiskesmugling ut av landet fra fisketurister. Men i stedet for et totalforbud mot utførsel, som noen tar til orde for, vil hun ha ut de useriøse turistfiskeaktørene.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) gleder seg til å møte nordlands-oppdrettere under messen Aqua Nord i Trondheim onsdag.  Hun er stolt over at Nordland er blitt en vekst-motor i oppdrettsnæringen i Norge. Samtidig er hun klar på at næringen i framtiden må forvente skjerpede krav fra samfunnet rundt.

Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.

 

Floating nets of a salmon farm in a natural bay næring, oppdrett

Fylkesrådet mener at det bør nedlegges forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks.

Fylkesrådet bevilger 4 millioner kroner til utbygging av kommunal infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Børøya industriområde.