Jakt på kystsel

Steinkobbe - Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune gir etter søknad tillatelse til jakt på kystsel i Nordland.

 

 

 

Antall felte dyr i Nordland pr. 24. februar 2021: 

Det er felt 26 stk. steinkobber. 

 

Kvoter for jakt på kystsel i Nordland 2021:

Kvoten for steinkobbe i Nordland i 2021 er 55 dyr.

Det er jaktforbud på havert i 2021.

Det er tillatt med jakt på ringsel og grønlandssel i Nordland. Det er fri jakt på disse artene.

Det utbetales skuddpremie for felte dyr med merke i 2021:

Sjekk for eventuelle merker på baksveiver!

Det utbetales en dusør for innsendt merke (250 kr). Når merket sendes sammen med kjeven til selen, slik at kjeven er koblet til merket og alder til dyret kan bestemmes nøyaktig, økes dusøren (500 kr).

Send underkjeve (eventuelt overkjeve) - og merk den med nummer, navn og dato. Kjeven tørrsaltes godt i dertil egnet plastemballasje.

Underkjeve, skjema og eventuelle merker sendes i oppkrav (mottaker betaler porto) til:

Havforskningsinstituttet,
v/ L. Lindblom,
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Klikk på lenken for å rapportere felte dyr.

Her kan du rapportere felte dyr:

Jakttiden på steinkobbe er delt i to perioder:

1.periode: 2.januar - 30.april.

2.periode: 1.august - 30.september.

Jakttiden for Ringsel og Grønlandssel er satt til en periode:

2.januar - 30.september.

Det er næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune som administrerer ordningen med jakt på kystsel. Søknader om tillatelse til å drive jakt på kystsel blir behandlet fortløpende. Når du søker om tillatelse, er det krav til avlagt skyteprøve for storviltjegere. Kopi av skyteprøven må følge med søknaden.

Merk at det skal sendes inn fangstrapport etter hver skutte sel samt en nullrapport om det ikke er jaktet/skutt dyr. Fylkeskommunen kan gi avslag på søknad om jakt på kystsel om det ikke er sendt inn fangstrapport for foregående år.

Lenker med søknadsskjema, fangstskjema, kvoter for 2020 samt forskrift om regulering av sel finner du under:

Kan også søkes elektronisk på https://regionalforvaltning.no

Det må lages privat bruker. Ordningen heter: Skyting av kystsel

Søknad om jakt på kystsel

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-16-1813

Forskrift om regulering av sel på norskekysten