Industri i Nordland

Klikk for stort bildeAlcoa MosjøenIndustrien i Nordland er i stor grad bygget opp på foredling av naturressurser som kraft og mineraler. Mineral- og kraftforedlende industri representerer fylkets viktigste eksportindustrier med ca. 3000 direkte sysselsatte, og står for mer enn 50 % av all eksport fra Nordland.

Denne næringen gir grunnlag for en stor og kompetansetung leverandørindustri som sysselsetter opptil dobbelt så mange personer som industrien selv. Utviklingen av mineral- og kraftforedlende industri vil i tiden som kommer ha stor betydning for mange lokalsamfunn i Nordland.

  • Nordland er det fjerde viktigste eksportfylke i Norge, og 67 % av eksporten av tradisjonelle varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland. I 2014 var eksportverdien fra Nordland over 24 milliarder kroner, i hovedsak metaller og fisk med hhv 13,2 og 9,4 milliarder kroner.
  • Nordland er den nest største kraftprodusenten i Norge. En stor andel av kraften har tradisjonelt gått til industriproduksjon, dels til foredling av lokale råvarer, dels til foredling av importerte. Kraftforedlende industri er sterkt integrert i internasjonale konsern, noe som gjør at den til enhver tid er avhengig av å være konkurransedyktig i forhold til andre land, også med anlegg i lavkostland. Den er derfor også sterkt avhengig av en konkurransedyktig og effektiv leverandørindustri, en kompetent arbeidsstokk og tilgang til kapital og teknologi.
  • Denne industrien er vant til å håndtere energikrevende prosesser, og er derfor en viktig faktor for Nordland med tanke på å ta i bruk naturgass som energikilde og industriråstoff.
  • Industrien i Nordland utgjør Norges nest største industriklynge og er verdensledende innen produksjon av en rekke produkter som aluminium, sement, silisium, gjødsel, stål og forskjellige typer ferrolegeringer som eksporteres til hele verden.
  • I 2013 var Nordland landets nest største bergverksfylke med 900 ansatte og en førstehåndsomsetning på over 1, 2 milliarder kr. Selv om prisene på jernmalm varierer svært mye så er Rana Gruber desidert størst både når det gjelder omsetning og ansatte. The Quartz Corp i Tysfjord en av verdens ledende produsenter av høyren kvarts til sol- og elektronikkindustrien. Nordland har flere forekomster i verdensklasse av blant annet kalkstein og dolomitt, talk og høyren kvarts, som er viktig råstoff til industrien i Nordland.

Klikk for stort bilde

Nordkalottrådet vil slutte seg til den nordnorske mineralstrategien som ble vedtatt i fylkestingene  i Nordland og Troms/Finnmark i fjor.

Nordland fylkeskommune har fått delegert ansvar fra Nærings- og fiskeridepartementet for å gi konsesjon til uttak av skjellsand i Nordland. Les mer om søknadsprosessen (DOCX, 19 kB).

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF), er fornøyd med at Nærings- og fiskeridepartementet ved Kongen i statsråd opprettholder sin tildeling av driftskonsesjon for Nussir AS i Kvalsund.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø, vil ha forutsigbarhet for den kraftforedlende industrien, og vil ha en gjennomgang av industritariffavtalen som helhet.

  Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) benyttet anledningen under «Industri 2019» å overrekke den splitter nye nordnorske mineralstrategien til statsråd Nikolai Astrup.

Industrikonferansen i Bodø har i år spisset laget med to ministre og en internasjonal medieprofil på programmet.

 

Fylkesrådet bevilger 2,5 millioner til industriell utvikling av Langsetvågen industriområde. Nå legges grunnlaget for det som kan bli en svært viktig industriutvikling på Helgeland innen riggvedlikehold/skroting og maritimt vedlikehold.

- Jeg utfordrer kommuner og andre sektorer til å lære av industrien i deres arbeid med å redusere utslipp og avfall.

 

 

Nordnorsk råd har vedtatt å utvikle en felles mineralstrategi for Nord-Norge. Nordland fylkeskommune ved fylkesråd for næring - og regional utvikling har ansvaret for å gjennomføre dette arbeidet.

 

 

 

 

Elkem vil investere 150 millioner til oppgradering av Elkem Rana.