Destinasjonsutvikling

Klikk for stort bilde

Destinasjonsutvikling eller reisemålsutvikling dreier seg om et systematisk arbeid med å utvikle reiselivsprodukter på en destinasjon / reisemål. Det er en prosess som skjer i samarbeide mellom offentlige aktører og det private næringsliv. I tillegg involveres ofte aktører fra forskjellige sektorer for å belyse ulike aspekter på en destinasjon og å sikre at den beste løsning nås.

Nordland fylkeskommune kan være en samarbeidspartner i denne typen prosesser både for å fremskaffe økonomiske ressurser men også for å bidra med faglig ekspertise og råd i arbeidet. 

Klikk for stort bilde

(09.06.2015)

  I Sverige har de testet ut og evaluert utvikling av "Hållbar Destinationsutveckling".

På raftingtur i Saltstraumen sammen med hurtigruteturister.
(03.12.2019)

Fylkesrådet i Nordland bevilger seks millioner kroner til NordNorsk Reiseliv neste år.

(13.11.2015)

Søknaden fra Nordland fylkeskommune og ni Europeiske partnere til Interreg Europa på prosjektet "Innovative Destinasjoner" er fortsatt med i kampen om støtte.

(18.09.2018)

Første prosjektseminar om besøksforvaltning ble gjennomført i Svolvær den 11. og 12. september. På seminaret deltok det 85 deltagere fordelt på de to dagene av seminaret.

Møte i partnerskapet til Innovative destinations
(08.05.2015)

Nordland fylkeskommune ønsker å samarbeide med regioner i Europa for å utvikle reiseliv- og opplevelsesnæringen i Nordland.

(18.09.2017)

Nordland fylkeskommune er glad for å kunne fortelle at Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja har takket ja til stillingene som henholdsvis prosjektleder og prosjektmedarbeider i pilotprosjektet om besøksforvaltning.