Kulturnæringer

Klikk for stort bilde

Kulturnæringer har utgangspunkt i kulturelle produkter og omfatter arkitektur, design, film, video, foto, TV, radio, musikk, kulturarv, kunstnerisk virksomhet og markedskommunikasjon. Begrepet er ofte sammenfallende med kreative næringer som benyttet mye internasjonalt.

Klikk for stort bilde

(09.04.2021)

Nå begynner det virkelig å haste med påmeldingen hvis du vil være med på konferansen «En ny samtale  - innovasjon på kryss»  6.-7.oktober.

(13.04.2018)

Partnerskapet Via Querinissima hadde oppstartsmøte den 12. april i Venezia. Region Veneto og Nordland fylkeskommune har lenge jobbet med å etablere et europeisk partnerskap som grunnlag for en europeisk kulturarvsrute. Kulturarvsruta skal ta utgangspunkt i den venezianske handelsmannen Pietro Querini som strandet på Røst/ Sandøya i 1432. Dette arbeidet er nå kommet i gang.

 

(07.11.2017)

Fauske kommune ønsker å styrke besøks- og opplevelsesnæringen i Sulitjelma gjennom et treårig prosjekt. Fylkesrådet bidrar med nesten èn million kroner.

(13.07.2017)

Fylkesråd for næring, Mona Fagerås, har innvilget 140.000 kroner til forstudiet 'Sulitjelma museumspark'. Det er Nordlandsmuseet som står bak prosjektet som skal se på mulighetene for å etablere en museumspark omkring den gamle smeltehytta i Fagerli.

Leilighetskompleks for ærfugl, Lånan
(12.07.2016)

Fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV), har bevilget 300.000 kroner til forprosjektet Træna-Vega-Røst. Med utgangspunkt i opplevelsesnæringen ønsker de tre kommunene å undersøke hvordan et samarbeid kan muliggjøre en merverdi for hver av øyene, og for Nordland som helhet.

 

(28.08.2015)

I et treårig prosjekt har Smelteverket ved hjelp av ulike kulturelle virkemidler arbeidet for å bygge omdømme og visualisere Mo i Rana som en av Norges største og kanskje viktigste bergverks- og industribyer. Det har gjennom de tre årene vært fokusert på fortid, nåtid og fremtid. Blant flere andre aktiviteter i prosjektet ble det laget en film som viser hvordan byen har utviklet seg fra 1870 til i dag, i tillegg til at man har tatt med noen fremtidssenarioer.