Statistikk

Opplevelsesproduksjon ikke er et eget statistikkområde. Det er derfor ikke mulig å måle utvikling innen dette området ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås (SSB) ordinære statistikker. Det vi derimot har som eget statistikkområde er overnatting. Den statistikk som legges ut her tar sitt utgangspunkt i SSB månedlige reiselivsstatistikk bearbeidet av Statistikknett og Nordland fylkeskommune. For reiselivsstatistikk: http://statistikknett.no/

Klikk for stort bilde

(19.09.2017)

Nordland har hatt en finn vekst i antallet kommersielle gjestedøgn første halvår av 2017 med en total vekst på 5%. Det er særlig den utenlandske trafikken som har vokst med hele 13% økning fra 2016.

Burøya sett fra Scandic Havet
(19.12.2016)

 

Nordland hadde i oktober en samlet økning på 4,5 % i antall gjestedøgn på hoteller, camping og hytter i fylket sammenlignet med samme måned i fjor. Besøk fra utlendinger økte med 12,3 %, mens nordmenn hadde en oppgang på 3,3 %.

(19.12.2016)

Nordland hadde en økning på overnatting på 11,1 % i september 2016 sammenlignet med fjoråret. Nordmenn stod for en oppgang på 9,4 %, mens utlendinger økte med 17,5 %.   

Løpshavn, Bodø
(17.10.2016)

Nordland hadde en oppgang på 14% i august 2016 sammenlignet med samme måned i fjor. Utenlandske gjestedøgn stod for en økning på 17 %, mens nordmenn hadde en økning på 11 %. 

(14.10.2016)

Nordland har hatt en økning på 9% sammenlignet med sommersesongen 2015. Utenlandske gjester har stått for en økning på 9%, mens normenn har hatt en oppgang på 10%

Lånan, Vega, Ærfugl
(28.09.2016)

Nordland hadde en oppgang på 12 % i juli 2016 sammenlignet med samme måned i fjor. Utenlandske gjestedøgn stod for en økning på 9 %, mens nordmenn hadde en økning på 14 %.