Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap

Klikk for stort bilde

Sikkerhet og beredskap er viktig for Nordland fylkeskommune. Nordland er et maritimt fylke med Norges lengste kyststripe. Et sterkt fokus på å ha en velfungerende redningstjenesten er derfor viktig. Videre er Nordland et viktig forsvarsfylke som ivaretar mange nasjonale funksjoner. Nordland fylkeskommune har som mål å arbeide i kompaniskap med både sivile og militære aktører for å skape merverdi for alle aktører. Dette både for å styrke både sikkerheten og beredskapen i Nordområdene, Norge og regionen.

Klikk for stort bilde

ARCSAR skal ledes fra Bodø. 34 EU-millioner er bevilget til å utvikle søk og redning i arktiske strøk. F.v. Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og politimester i Nordland, Tone Vangen.
(19.01.2018)

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU.

(18.09.2017)

De samlokaliserte nødetatene i Samlok-Nor vil evaluere og styrke samarbeidet gjennom et nytt utviklingsprosjekt.

 

(17.10.2016)

 

- Beredskap til sjøs og maritime operasjoner er en viktig forutsetning for vekst i nord. Og Nordland er beredskapsfylke nummer èn – her finner vi sterke kompetansemiljøer med en unik erfaringsbakgrunn. 

(01.10.2015)

-Å svekke Forsvaret i nord er ikke bra for Norge. Forsvarssjefens fagmilitære råd dreier seg om strategisk viktige forhold for nasjonen. 

(21.08.2015)

- Nordområdene vokser for hver dag, det understreker lederen for Nordnorsk råd, Tomas Norvoll (Ap).

(23.07.2015)

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) ber om et møte med departementet for å diskutere fortsatt tilstedeværelse av Skipskontrollen i Narvik. 

En mann, iført overlevelsesdrakt, står i en redningsflåte
(09.04.2015)

- Lofoten Maritime sikkerhetssenter på Gravdal er nå et av kystens mest moderne og funksjonelle sikkerhetssentre og blir uten tvil en viktig aktør for utvikling av maritim næring i Nordland i årene fremover.

 

(16.02.2015)

Seks EU-parlamentarikere er tirsdag i Bodø for å bli bedre kjent med Nordland og Bodø.