Vil ha en mer strategisk og funksjonell planstrategi

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde I juni vedtok fylkestinget å jobbe offensivt med den neste planstrategien for Nordland. Er du en av de mange som ikke vet hva en planstrategi kan bety for deg? 

Fylkeskommunene skal hvert fjerde år lage en overordna strategi for utvikling i regionen, også kalt planstrategi. Dette er en lovpålagt oppgave. I Nordland ønsker vi nå å prøve ut nye måter å lage denne sammen med innbyggerne i regionen.

I første omgang begynner vi med å lage et grundig kunnskapsgrunnlag. Bærekraftig utvikling er viktig for oss alle, og vi vil lage analyser og diskutere hvordan vi sammen kan skape et mer bærekraftig samfunn. Vi vil ta kontakt med mange ulike aktører som del av arbeidet. Snart kommer det også nettsider med mer informasjon.

Les saken fra fylkestinget

Har du innspill, ta gjerne kontakt med oss.